TheConcierge, spol. s r. o.
Na Križovatkách 37D
821 04 Bratislava
Slovenská republika

T: +421 2 38 101 222
E: theconcierge@theconcierge.sk

IČO: 45 235 635
DIČ: 2022907139
IČ DPH: SK2022907139
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sro, vložka č. 60933/B

Bankové spojenie:
VÚB Banka, a.s.
IBAN: SK51 0200 0000 0028 6177 9553
BIC: SUBASKBX

Tatra banka, a.s.
IBAN: SK45 1100 0000 0029 2482 6047
BIC: TATRSKBX

ČSOB Banka, a.s.
IBAN: SK22 7500 0000 0040 1944 7820
BIC: CEKOSKBX

Všeobecné obchodné podmienky
Ochrana osobných údajov
Etický kódex